Corp Profesoral

CORP PROFESORAL - format din totalitatea cadrelor didactice, didactic auxiliar şi maiştri instructori, grupati pe arii curriculare şi catedre.

  I. Aria Curriculară "LIMBĂ ŞI COMUNICARE"     

Catedra: LIMBA ROMÂNĂ

prof. Rusu Mariana - diriginte 10A (zi)

prof. Codreş Carmen Mariana - diriginte 11B (zi)

Catedra: LIMBI MODERNE: Limba ENGLEZĂ, Limba FRANCEZĂ

prof. Patraşcu Octavian

prof. Zubaşcu Raluca AnaMaria  - diriginte 11 A (zi)

prof. Popa Veronica - diriginte 1 M - maiştri (seral)

prof. Cujbă Magda Mioara 

 II. Aria Curriculară "MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢELE NATURII"      

Catedra: MATEMATICĂ

prof. Grecu Diana - diriginte XI A (seral)

prof. Covalea Marinela - diriginte X A (seral)    

Catedra: FIZICĂ

prof. Tuduran Ionelia - diriginte 10Ap - profesională (zi)

prof. Sava Rodica

Catedra: CHIMIE - BIOLOGIE

1. CHIMIE

prof. Tudorancea Anisoara - diriginte XI B (seral)

prof. Mitrea Gabriela - diriginte 12A (zi) 

prof. Nedelcu Năstase 

2. BIOLOGIE       

prof. Donescu Ana

prof. Mâşcă Cătălin

III. Aria Curriculară "OM şi SOCIETATE"

Catedra: ISTORIE, SOCIO-UMANE

1. ISTORIE

prof. Anghel Corina Xenia - diriginte 10B (zi)

2. SOCIO-UMANE

prof. Tofan Daniela

psiholog Erbărescu

Catedra: GEOGRAFIE, RELIGIE

1. GEOGRAFIE

prof. Ciocan Emanuela - diriginte IX A (seral)

2. RELIGIE

prof. Tofan Ionelia

IV. Aria Curriculară "EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, EDUCAŢIE MUZICALĂ, EDUCAŢIE PLASTICĂ"

Catedra: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

prof. Carastoian Laurenţiu - diriginte 9 Ap - profesională (zi)

 V. Aria Curriculară "TEHNOLOGII"  

Catedra: INFORMATICĂ

prof. Vişan Mirela  - diriginte 2 B - postliceală (zi) 

prof. Necula Mioara - diriginte 1 B - postliceală (zi)

Catedra: TEHNICĂ

ing. prof. Ciupercă Silviana 

ing. prof. Guguilă Claudia Liliana - diriginte 11 Ap - profesională (zi)

ing. prof. Iliev Voichiţa - diriginte 2 C - postliceală (zi)

ing. prof. Mihăilescu Aurelia  - diriginte XII A (seral)

ing. prof. Onu Anca Angelica - diriginte XIII A (seral)

ing. prof. Strat Mariana - diriginte 1 A - postliceală (zi)

ing. prof. Olaru Elena - diriginte 2 A - postliceală (zi)

ing. prof. Vârlan Oana - diriginte 9B  (zi)

ing. prof. Angheli Desilia - diriginte 9A  (zi)

prof. Gâdea Maria - diriginte 2E -maiştri (seral)

prof. Neagu Maria Magdalena - diriginte 2M - maiştri (seral)

prof. Gaiu Elena - diriginte 1E - maiştri (seral)

prof. Palade Elena

Prof. Telucan Valeria

Prof. Manea Nicu

Prof. Totolici Maria

Catedra: MAIŞTRI INSTRUCTORI

ms. instr. Balaban Lucian - diriginte 1C-postliceală (zi) 

ms. instr. Şandor Nicolae - 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©